Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
450 views • August 17, 2022

Fyra ambassadörer i Kina har dött under det senaste året | NTD NYHETER

NTD Sverige
NTD Sverige
Att vara utländsk ambassadör anses vara ett prestigefyllt arbete. Men att vara ambassadör i Kina kan vara något man behöver tänka över två gånger.
Comment 0