Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
395 views • May 2, 2021

漢字動畫《悠遊字在》:說豬

其實豬既不髒也不笨,反而很聰明。你們知道嗎?「英雄豪傑」中的豪字指的就是一種豬喔!豪傑的「豪」,是一種勇猛的箭豬。而且古代的豬在人們心目中,地位是很高的。 孔子的學生中,以子路最為勇猛,他能空手打虎,而他所佩帶的寶劍上,就刻著野豬的標記。在台灣的原住民,如果在門口上掛著野豬的獠牙,族裡的人都會對他們肅然起敬,因為只有勇士才敢狩獵野豬。 《悠遊字在》從漢字出發,用孩子喜歡的卡通,拆解漢字一筆一畫背後的意義,會讓孩子發出驚嘆,原來中文字這麼有趣!讓孩子先感受漢字的有趣與奧妙,孩子離閱讀的世界就越來越近囉! 🌼《悠遊字在》Facebook https://www.facebook.com/yoyofreely 🌼《悠遊字在》線上看 http://videoshop.ntdtv.com.tw 🌼《悠遊字在》DVD http://goo.gl/TN9SoF
Show All
Comment 0