We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
875 views • December 22, 2021

020 A1 - 1.5.D - Sử dụng động từ 叫 jiào

C
Chí Thiện HN
Động từ 叫 (jiào) được sử dụng để chỉ ra ai đó hoặc cái gì đó được gọi như thế nào, hoặc tên của ai đó hoặc cái gì đó tên là gì. Cách sử dụng của nó có vẻ hơi lạ đối với người mới bắt đầu, vì vậy nó có điểm ngữ pháp riêng. Cấu trúc Động từ 叫 (jiào) có cả nghĩa là "gọi" và "được gọi." Đây là một cách dễ dàng để nói về tên, sử dụng cấu trúc sau: Chủ ngữ + 叫 + [Tên]
Show All
Comment 0