We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
484 views • December 22, 2021

019 A1 - 1.5.C - Thể hiện sự sở hữu với 有 yǒu

C
Chí Thiện HN
019 A1 - 1.5.C - Thể hiện sự sở hữu với 有 yǒu 有 (yǒu) có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, nhưng ý nghĩa cơ bản nhất của động từ này bạn cần biết là "có." Cấu trúc Chủ ngữ + 有 + Vị ngữ
Show All
Comment 0