We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
402 views • December 22, 2021

018 A1 - 1.5.B - Thể hiện sự tồn tại với 有 yǒu

C
Chí Thiện HN
018 A1 - 1.5.B - Thể hiện sự tồn tại với 有 yǒu Động từ 有 (yǒu), có nghĩa là "có," cũng có thể được sử dụng để diễn tả sự tồn tại. Cấu trúc Theo nghĩa đen, cấu trúc này thể hiện rằng một nơi nào đó "có" một thứ gì đó, có nghĩa là, thứ đó ở trong ở nơi đó. Địa điểm + 有 + Vị ngữ
Show All
Comment 0