Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
38 views • July 27, 2022

【愛.趣旅行】認識金門一二三~九宮坑道 (音頻/視頻)

「愛趣旅行」外景小組要去認識小金門就只有一個選擇,就是到水頭碼頭搭船。從九宮碼頭來到九宮坑道入口約莫只要3-5分鐘腳程。烈嶼小金門九宮坑道又稱四維坑道,盡處即是羅厝漁港,走出坑道就看見軍車的運補作業,在前哨地的國軍駐紮戍守,其生活條件都是很艱辛的。 💐 觀看更多[愛趣旅行]視頻:https://reurl.cc/g7q08X 💐 更多精采特別節目:https://www.soundofhope.org/term/257344 💐 歡迎頻道訂閱:https://reurl.cc/z8dMW7 💐 Youmaker頻道訂閱:https://reurl.cc/GdWDAx 💐 Safechat(德訊):https://reurl.cc/MAZleX #愛趣旅行 #小金門 #九宮坑道
Show All
Comment 0