Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
19 views • August 17, 2022

【愛.趣旅行】認識金門一二三~沙溪坑道/湖井頭戰史館

踏上臺灣最西端領土,懷舊復古的戰地史蹟沙溪坑道。走上觀景平台,可以眺望到廈門沿海城市的景觀。湖井頭戰史館裡面主要陳展烈嶼部隊在大二膽戰役及八二三炮戰的功績,栩栩如生的畫作紀錄戰爭當時的激烈情景。 🌹 支持我們請多多👌訂閱👍按讚🔔小鈴鐺 🌹 觀看更多[愛趣旅行]視頻:https://reurl.cc/g7q08X 🌹 更多精采特別節目:https://www.soundofhope.org/term/257344 🌹 歡迎頻道訂閱:https://reurl.cc/z8dMW7 🌹 Youmaker頻道訂閱:https://reurl.cc/GdWDAx 🌹 Safechat(德訊):https://reurl.cc/MAZleX #愛趣旅行 #小金門 #軍人
Show All
Comment 0