ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • January 27, 2023

黃曆VS西曆 📅 中國紀年法什麼時候開始的?

愛麗話五千
愛麗話五千
【中國人太厲害了!干支裡早就說了今年有大事!】完整視頻 👉🏻 https://youtu.be/xkCRAAPhaUw 關注乾淨世界 【愛麗話五千】請點這兒 👉🏻 https://www.ganjing.com/channel/1eiqjdnq7go7ckQslcxWceIfl1oh0c 訂閱油管頻道 【愛麗話五千】請點這兒 👉🏻 https://goo.gl/MPJijL
Comment 0