Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
151 views • February 10, 2022

牡丹 與 芍藥 / 花王與花相 /Tree Peony /子玄 Lifestyle

子玄 Lifestyle
牡丹與芍藥越來越受到世界各地花卉愛好者的喜愛 本集簡單較少一下它們在文化中的差異 牡丹為王、為陽,芍藥為相、為陰,雖同樣妖嬈,卻君臣相異。
Comment 0