Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
2 views • March 21, 2023

【韓信】第二十八集 剝去詬謗觀韓信 精彩悲壯大道行 | 真相傳媒

真相傳媒
真相傳媒
💢【韓信】第二十八集 剝去詬謗觀韓信 精彩悲壯大道行 韓信最終用他的人生大悲劇,走完了他的天定的人生軌跡,完成了他的歷史使命,給人類留下「信」的道德根基:誠信、信義、正信。 #韓信 #誠信 #信義 #正信 韓信16歲時,遇見了他命中的師父。師父初遇韓信時,一眼就看出了韓信的「根基太大能成就大果位」,在人間還有『平定天下止戈為武』的大使命」,但是人生悲劇太大。 這個師父可不一般,是世外高人,是一門大道的傳人,而且也不是一般的大道。師父教给韓信的是兵家大道,那是直通天道的兵家大法,那是道家修行3600法門中的一門。韓信正是學了兵家大道,所以在宏觀上才能穩操勝券。他打的一系列漂亮的仗,都是合于天道的。 特別是垓下之戰,那真是千古絕唱,現代人瞭解的垓下大決戰,那是司馬遷根據歪曲的史料,加上杜撰的、漏洞百出的垓下之戰,除了勝負結果對,個別細節對,大部分都是錯的,完全掩蓋了韓信兵法的精妙和精髓。古金說,“等我把垓下之戰的真實影像講出來,你就會歎為觀止了,那真是前無古人,後無來者的巔峰之作!” 韓信經過世外十年歷練,臨下山,他師父叮囑他:你下山之後,當兵的時候不算,從當將軍開始,只能打三年的仗,從第一年到第二年,這算一年,打完三年仗,第四年年底前,你必須回來,回來我再教你更高的大道,定能成正果。否則,你就脫不開身了,必有殺身之禍,切記切記!’ 師父這麼說,是因為他師父順應了天數,收他為徒,助他完成一統天下的使命。但實際上,他師父想隨後改變韓信的劫數,也就是改變天數!其實天定的他和韓信的「師徒緣」只有十年,這以後韓信就直接歸天上管了,不歸他管了。以後韓信要給人類留下「信」的道德根基,誠信、信義、正信的信……但這需要韓信用人生悲劇來譜寫。他師父不想讓韓信落入大悲劇的結局,唯一的機會就在於……唯一的機會就在於《道德經》中所說的:「功成身退天之道」。如果韓信按這個天道走人生的路,到時退身回來繼續和師父修道,天界也沒法接管韓信。韓信鐵了心回來找師父,師父就能給他改變命運,還能度這個大根基的人成正果,這樣就成了完美的一生。其實,這是他師父在和天數抗爭。 爲此,韓信就不能參與最後的楚漢決戰,一旦參與了,韓信就再也不能脫身了。上界就接管韓信了,他師父就不能再插手了。他師父不能入世間,也不能逆天道而為。唯一的機會,韓信唯一的人生軌跡的出口,就在第四年底,那是韓信即將被上界接管的關口。”韓信也答應了師父。在楚漢大決戰滅項羽之前,韓信和師父約定的期限已經到了,就在猶豫「是回去按約定去找師父?還是把最後的決戰打完,要不天下也太平不了啊……」那時正好韓信做齊王, 劉邦、項羽對峙後,鴻溝議和。他師父知道,只有在滅項羽之前這個時候,韓信才能脫身。也正是韓信打仗到第四年底,就是現在史書的漢四年九月。如果韓信被上界接管了,韓信的那點道法,完全被上界制約著,脫離不開他的天定的人生軌跡,除非有更大的道法,才能保著他脫離,但是,他師父的道法也不夠,沒法和天數抗衡。 在人間的表現就是:項羽在,劉邦不敢殺韓信;項羽不在,劉邦鐵了心要殺韓信,就是韓信那時候歸隱了,劉邦也要把他搜出來殺了。 韓信最終用他的人生大悲劇,走完了他的天定的人生軌跡,完成了他的歷史使命,給人類留下「信」的道德根基,誠信、信義、正信。 如果韓信沒有參與楚漢大決戰滅項羽,那中國的歷史會改寫嗎? 作者古金公開的資料到此爲止,韓信的故事也在此告一段落。 謝謝觀看 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 敬請關注真相傳媒: 🔷 真相傳媒網站 ► https://www.truthmedia.info/ 🔷 乾淨世界 ► https://ganjingworld.com/zh-TW/channel/uOBkX4vM2SY2b 🔷 Twitter ► https://twitter.com/TruthMedia123 🔷 Telegram ► https://t.me/truthmedia99 🔷 SafeChat ► https://safechat.com/channel/2778507431114772480 🔷 Lbry/Odysee ► https://odysee.com/@TruthMediaCN:45 🔷 YouMaker► https://www.youmaker.com/c/veEKzo3v972b 🔷 Rumble ► https://rumble.com/c/c-391755
Show All
Comment 0