Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
94 views • June 7, 2021

日本 佐藤祛痘膏- 祛痘專利暢銷產品!

產品資訊- http://bit.ly/2H7TtRX 日本皮膚科醫生推薦 , 專利暢銷產品佐藤祛痘膏- 是藥用抗痘藥膏 (不含激素) 是日本處方專業治痘的小能手,針對紅腫、化膿痘痘的治療藥膏,無色、無味, 塗抹患部外出時也不明顯,具有 排出脂肪粒、殺滅原因菌、消除紅腫 的 3 道功效!
Show All
Comment 0