ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
17 views • September 19, 2023

천치와 광인. 사람 잡는 코로나 대책. #957. 230919

믿음자유
믿음자유
천치와 광인. "데보라 아우리 CDC국장의 사람 잡는 코로나 대책. #957. 230919
Comment 0