Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
754 views • July 13, 2022

〈字幕版〉中国のSNS 米国大使の投稿を削除

米国のニコラス・バーンズ駐中国大使の投稿が、再び中国のソーシャルメディアから削除されました。 バーンズ氏は、駐中国大使として今年4月に就任しました。バーンズ氏の発言が、中国のソーシャルメディアから削除されるのは、これで3度目です。
Comment 0