Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
926 views • July 3, 2022

〈字幕版〉米検事総長23人 法輪功のための法廷助言書を最高裁に提出

米国の複数の検事総長が、市民の信教の自由について、最高裁判所に請願し、法輪功学習者への嫌がらせに対する判決を「国家の重要問題」とし、再考するよう求めました。
Comment 0