ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,101 views • July 2, 2022

〈字幕版〉駐豪中共大使 講演中抗議に遭う

駐豪中共大使肖千氏のシドニー工科大学での講演が、抗議者によって何度も中断されました。 肖千氏は6月24日、シドニー工科大学の豪中関係研究所(ACRI)で講演を行いましたが、数人の抗議者がチベットや新疆、香港の独立に関する内容が書かれた紙を掲げて会場に入ってきました。
Comment 0