ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
419 views • September 12, 2021

樹大根深 35|咲梨受到拷問,被懷疑是秘本的成員 ...|宋仲基、申世景|韓劇迷

韓劇迷~
韓劇迷~
另一邊,咲梨受到拷問,被懷疑是秘本的成員。 - 展示《訓民正音》創造過程中,人們不曾瞭解的背景、反對派所持的理由以及世宗與百姓對《訓民正音》有怎樣的想法。焦慮孤獨的王、被復仇蒙蔽的奴婢、把朝鮮建國理念當做自己使命的士大夫以及無意中成為訓民正音中心的宮女,通過這四個人之間憐憫、信賴及對決展開的故事。原著小說中本是連環殺人事件的推理型態,在電視劇中弱化推理調查要素,著重於世宗一派和密本間的鬥爭。
Show All
Comment 1