Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
399 views • August 17, 2022

「終結中共」真相車隊魁北克8市遊 20220813-14

2022年8月13日和14日,加拿大魁北克「終結中共」(EndCCP)真相車隊舉行魁省8市鎮遊行,慶祝四億中國人退出中共黨、團、隊組織,呼籲加拿大人民共同抵制及解體中共、拒絕共產主義。 拍攝:Tanya 製作:Wei Wang
Comment 0