Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • December 22, 2022

精彩片段》🔥專家稱前高層爆:中共年花兩千億RMB抖音擾台|桑普|#新聞大破解

新聞大破解
新聞大破解
持續關注抖音TikTok的影響,台灣財經專家謝金河18日在一場論壇上,透露抖音前高層向他透露,中共計畫性透過抖音影響台灣,一年經費可能達兩千億人民幣,但台灣渾然不覺,反應不足。 美國最近在推動禁令。台灣的行政院已組成由七個部會參與的專案小組,研商防制抖音危害。 #抖音TikTok #中共認知作戰 #新聞大破解 #抖音 #TikTok #抖幣 #防治抖音危害 #蝦皮 #微信 #順豐 #字節跳動 #資安 #文化滲透 #吳嘉隆 #桑普 ———————— ※以上來賓言論不代表本台立場 #新聞大破解 每週三、五 晚上 10 點更新影片 (台灣時間) 🎯 乾淨世界 ➡️ https://bit.ly/3PYmLl1 🎯 新唐人亞太電視台 APP ➡️ https://bit.ly/3tlw5Hs 社會情勢快速變遷,網路訊息真假難辨,中資媒體炒作,加深社會矛盾。 #新唐人亞太電視台 特別邀請專家來賓破解新聞,讓您快速釐清趨勢動向,掌握國際高度,洞悉真相!
Show All
Comment 0