Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • January 11, 2023

重要通知❗即日起將服務移轉到「乾淨世界」,歡迎大家繼續支持☺️

親愛的觀眾朋友大家好☺️ 即日起我們將停止上傳影片,並將服務移轉到「乾淨世界」,非常感謝大家的支持,我們「乾淨世界」見喔!✨乾淨世界「新唐人之友」頻道 https://bit.ly/3C19RyO
Comment 0