Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
217 views • March 11, 2022

故宮大門倒.留烏學生慘.人命不如豬.養娃被洗腦【安迪聲030422第984期】

安迪声
安迪声
#等時機成熟誰統一誰都沒關係 #川普大聲疾呼台灣注意 #蔡英文無懼恐嚇 今日内容时间轴:00:00 日更頻道點贊訂閱小鈴鐺 00:06 香港已經淪為淪陷區 00:35 香港疫情暴增非常詭異 01:22 深圳民眾核酸檢測有多拼 03:06 以疫情為由測試管控 03:30 日本要收復北方四島了 04:05 福建漳州備糧演習 04:38 彭佩奧抵達台灣卻停電了? 05:35 川普持續呼籲警告台灣為中共入侵做好準備!!! 06:24 蔡英文無懼中共入侵: 道出執政本質 07:09 民眾無奈發聲支持烏克蘭 背後直指元兇 📌☕时局越艰难,或许才能显示出真相的可贵价值,谢谢朋友们一直以来的喜欢和支持!让我们一起努力!風雨同行!!! 📌☕歡迎點贊,訂閱,轉發,留言,支持安迪聲,歷史的見證, 真相之聲! 💎📌☕💎歡迎大家方便的時候多多觀看[綠標視頻]支持安迪聲頻道建設💎📌☕💎: https://www.youtube.com/channel/UCLwNgVVM5t88jT8HAHnRCSg/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 🔥安迪声副频道多美世界:https://www.youtube.com/channel/UCNm_Sc7bKYSPaEteBaZN6cQ 📌☕请加入电报群和订阅youmaker和safechat中的安迪声频道,以免失联。 🔥安迪聲優美客頻道網址:https://www.youmaker.com/c/gB9l971QklmY 🔥安迪聲safechat頻道網址:https://safechat.com/channel/2775932219377598464 🌍 电报交流群:https://t.me/andysound 🌍 电报公告群: https://t.me/Andysoundschannel 🌍 聯繫信箱: andysheng789@gmail.com 💎歡迎大家加入會員支持安迪聲頻道建設💎,會員鏈接是: https://www.youtube.com/channel/UCLwNgVVM5t88jT8HAHnRCSg/join
Show All
Comment 0