Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
7 views • March 17, 2023

成都傳槍聲 王丹談中國未來三種可能   主播:黃曉翔 黃容【希望之聲粵語頻道-粵覽新聞】

希望之聲粵語頻道
#習近平 剛完成三連任 成都又傳出民間抗爭 王丹:#中國 未來有三種可能;#美國 硅谷銀行倒閉 專家:中國大陸的新創企業要來美融資的管道被封閉; 内容提要: 0:15  成都傳槍聲 王丹談中國未來三種可能 4:17  中共推出軟件與ChatGPT競爭 發布會獻醜 6:25  矽谷銀行倒閉 專家:美中金融脫鉤的一部份 9:58  曾稱「跟黨走」中國著名女中醫張良英病逝 尊敬的觀眾朋友,請留下您的電子郵件,以便我們能及時地為您發送最新資訊以及優惠政策:https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/l0i0e3 ------------------------- 🌻🎈透過Patreon(https://www.patreon.com/SoundofHopeNews)支持我們,您的支持將是我們創作出好作品的動力。您也可以隨時取消訂閱。 🌻 https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/l0i0e3 (訂閱我們的新聞) 🚗捐車網址 ► https://donatecarsoh.org ☎️捐車熱線:855-578-0088 🤝廣告合作洽談 ► SOHTV2022@gmail.com
Show All
Comment 0