Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
10 views • November 3, 2022

🔥🔥前世修行52年的和尚,今生却淪落为风尘女子,是何缘由?

奇聞探秘
大家好,歡迎光臨奇聞探秘。 人們常說,夫妻是緣,兒女是債。一位在山中修行了52年的和尚,竟因為對一個女人的善念,種下了惡因,下世轉世成為了一名風塵女子。這可真是有點匪夷所思,這到底是怎麼回事呢?下面我們就跟大家分享這個名叫玉通禪師的奇異轉生故事。
Comment 0