ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
58 views • May 21, 2022

💥💥💥🌈🌈🌈重磅!!!他們身上驚現奇異美妙的彩虹之光,他們具有瑪雅預言彩虹戰士的特點,他們是傳説中的彩虹戰士嗎?🌈🌈🌈

奇聞探秘
大家好,歡迎光臨奇聞探秘! 上世紀九十年代,瑪雅各個土著部落的長老們,在中美洲的危地馬拉,舉行了部落分離5126年後的第一次聚會,危地馬拉的唐長老在聚會上鄭重宣佈:人類重新走到一起的時間已來臨,「彩虹戰士就要誕生!」那麼誰是彩虹戰士呢?為什麼叫他們為彩虹戰士?下面我們就跟大家分享有關彩虹戰士的瑪雅預言,追尋一下彩虹戰士的足跡。。。
Comment 0