Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
29 views • February 10, 2023

什麼是出醜效應? #S16 #心理學 #shorts | 維思維

維思維Weisway
你有聽說過出醜效應嗎? ------------------------ 【歡迎加入會員】 https://bit.ly/2CoCFFD 【訂閱按這裡】 https://bit.ly/38OqWfl 【維C Line貼圖】 https://line.me/S/sticker/13483644 ---------------------------- 【其他平台按這裡】 Facebook: 維思維 https://www.facebook.com/weisway18/ IG :weisway18 https://www.instagram.com/weisway18/ 乾淨世界:維思維 Weisway https://bit.ly/3E94Wvv -------------------- 【播放列表】 心理學小知識 https://bit.ly/3gUi1LR 生活小知識: https://bit.ly/3j42fjI 科學小知識 https://bit.ly/2DyyDuu 健康小知識 https://bit.ly/3egiPJj 動畫謎語 https://bit.ly/3iyXDDs
Show All
Comment 0