ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
90 views • February 1, 2022

🔥🔥修車工忽然成了「國王」,而頭戴王冠的他依然扮演著修車工,是何緣由。。。

奇聞探秘
大家好,歡迎光臨奇聞探秘! 你見過白天在修理廠打工,晚上用skype統治臣民、管理國家的君王嗎?而且是幾十年如一日,兢兢業業的做著他這份特殊的雙重工作。要不是一個「不知趣」的小偷盜走了他的王冠,他這份快樂的為國打工的生涯,很可能就這樣一直默默無聞的延續下去。今天我們就跟大家分享這個西非霍霍埃部落首領,塞法斯·班薩的奇異故事。
Comment 0