เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • September 23, 2023

健康生活情報站 靠牆深蹲 助降血壓

健康生活
健康生活
2023年9月23日 最新研究發現,靠牆深蹲降血壓的效果,比跑步、步行、騎自行車及重訓更有效。 《英國運動醫學期刊》7月發布的一篇統合分析研究,分析270個研究,包含1萬5827位受試者,檢視運動與血壓之間的關係。結果發現,「等長運動」降低幅度8.24/4mmHg最大。 台灣家醫安科欣瑜醫師指出,研究顯示,跑步、步行、騎自行車、重量訓練及高強度間歇訓練等運動,都有助於降低血壓;而混合有氧運動及力量訓練似乎也有幫助。其中,對於降血壓最有效的運動,則是靠牆深蹲這種等長運動。 安欣瑜說明,等長運動是指在不移動的情況下,進行肌肉收縮的運動。研究推論,當不移動的情況下,收縮肌肉時,周圍的血管會壓縮;放鬆時血液會回流,使血管擴張或擴大。如果經常進行等長運動,可能比動態運動更有效。 安欣瑜強調,高血壓會使動脈變硬,阻止血管正確擴張,增加心臟病或中風的風險。建議高血壓患者多運動,除了跑步及騎自行車等有氧運動外;也可以加上不需要任何器材、隨時隨地都可進行的靠牆深蹲,建議作法為靠牆深蹲2分鐘,接著休息2分鐘,重複3-4次,共約15分鐘,一星期3天即可。 更多其他精彩話題內容:https://scalloped-capybara-acc.notion.site/Health-Today-718e21949e6245e9b2e4d0acc93ed0e4
Show All
Comment 0