ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
117 views • January 7, 2022

🔥🔥🔥「世界第一號奇人」特異功能大師沃爾夫·梅辛預言:人類明白神祕現象的時間快到了!

奇聞探秘
大家好,歡迎光臨奇聞探秘! 二戰前後,有一位神奇的猶太人,納粹的警察局關不住他,戒備森嚴的克格勃總部限制不住他。他非凡的心靈感應能力,令科學巨匠愛英斯坦與心理學大師弗洛伊德驚嘆不已。希特勒懸賞捉拿他,斯大林對他興趣盎然。他不僅準確預言希特勒的死亡,還準確地預言了二戰的結束時間。他就是上世紀被稱為「世界第一號奇人」的特異功能大師沃爾夫·梅辛。沃爾夫·梅辛的奇異人生不亞於一部引人入勝、大開眼界的奇幻小說,今天我們就摘取他的幾個小故事分享給大家,讓我們領略一下這位特異功能大師的超凡能力。
Show All
Comment 0