Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
40 views • September 2, 2023

珍惜自由海外發聲 港人悼831太子站事件4週年|今日加州

珍惜自由海外發聲 港人悼831太子站事件4週年 週四(31日),洛杉磯香港論壇於南加蒙特利公園市舉辦集會,紀念四年前在香港地鐵太子站的警察無差別打人事件。海外港人表示將堅持港人精神,讓歷史真相不被極權掩蓋。 2019年香港地鐵太子站的無差別襲擊事件,港警封鎖地鐵站並拒絕醫護進入。 事隔四年,港人於週四(8月31日),聚集在南加州蒙特利公園市(Monterey Park)巴恩斯公園(Barnes Park)悼念。 前香港島選區立法會議員 單仲偕:「警察衝入太子站,無差別地襲擊無辜的市民,這個是鐵證如山,不可以銷毀歷史,我們要指控這些血的歷史,不可以讓當權人不說就沒有了。」 華盛頓大學博士生 梁繼平:「我不知道大家,當時如果你在美國的時候,看著直播會不會像我這樣,那種無力,那種憤怒,那種焦慮,那種內疚,我想我們一輩子都不會明白。」 主辦方洛杉磯香港論壇(HKFLA),今年準備了五首反送中運動的象徵歌曲,與港人大合唱。 洛杉磯香港論壇發言人 Charles Lam:「(歌曲)講一個不斷嘗試,不斷努力,不斷去衝擊,直到成功為止,這也是我們香港人的心態,也是我們的精神,我們希望藉著這首歌跟大家說我們會繼續努力。」 看到港人持續在海外相聚、集會發聲,所有人都深受感動。 華盛頓大學博士生 梁繼平 :「你會覺得有些同路人,沒有再出席,我想這個大家灰心或者失意是很正常,但是不要忘記,這個世界還有很多香港人像你們這樣,仍然是在努力,去團結,去集會,去行動,去想怎樣可以幫到香港,甚至在香港有更多本地的香港人,是默默的努力,無論在法庭裡面,無論在監獄裡面,無論在他們自己的崗位裡面。」 前香港島選區立法會議員 單仲偕:「他們(香港人)現在沒有一個活動的空間,他們多多少少做任何事情都要警惕,第二天早上會不會六點鐘有人拍門,國安來到你家門口,抓你。但至少我們今天還在這裡有自由,所以我們珍惜我們有的自由的空間,在海外做多一些事情,至少給一些精神鼓勵我們在香港住的人。」 港人表示,比起其他流亡群體,能融入當地制度並繼續發聲的海外香港社團,其實很有優勢,也能鼓舞還在香港的人。 前香港島選區立法會議員 單仲偕:「正如梁繼平所說,世界的體制是會改變的,始終有一天,一個獨裁和專制的政權是不能夠堅持下去,未必我們外在的人可能令到它變了,但是某種原因,內部可能會出現變化,我相信總有一天是可以光復香港的,我希望有朝一日,能夠光復香港,煲底再見。」 #港鐵太子站 #831事件 #洛杉磯香港論壇 #洛杉磯香港人 #香港地鐵 #反送中運動 #海外悼念 #煲底見 #香港抗爭運動 #831咩事都冇發生 #香港警察 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0