Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
468 views • November 18, 2021

今天情緒有點崩潰,我的台灣回憶是不是沒有了 #香港人 #台灣

希望 我的ssd能救回來 不然我這大半年的台灣記錄就會沒有了 我也剪不出⋯⋯11月的徒步環島影片 雖然回憶在腦海 在心裡 但我的照片跟影片記錄😭😭😭 沒想到第一次用shorts這個功能是這個心情 走在路上 多累多硬的路我都不會這樣難過⋯⋯ 靜候救援人員消息中😭
Show All
Comment 0