ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • September 3, 2023

這是一塊女人的禁地!有近千年的歷史!是地球上唯一真實存在的「男兒國」!

奇聞探秘
奇聞探秘
大家好,歡迎光臨奇聞探秘! 在中國古典名著《西遊記》中,有一個十分特別的國家,就是西梁「女兒國」。那裡的女孩兒從來沒見過男人,舉國上下靠子母河水繁衍後代。唐僧西行取經路過此地,受到了「女兒國」國王的愛情誘惑,最終,唐僧力拒美色與情愛,繼續踏上了他的西行取經之路。現實生活中雖不存在這樣的「女兒國」,但卻真實的存在著一個只有男性的國度。這就是位於希臘阿陀斯島的「男兒國」。在這座神秘的聖山半島,島上一千多年來只有男人,沒有女人。這到底是怎麼回事呢?今天我們就跟大家分享希臘這個神秘的國中之國「男兒國」。
Comment 0