ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
645 views • November 22, 2022

中共軍工企業再爆炸 山西江陽化工廠傳出巨響

11月21日下午,位於山西太原市尖草坪區的山西江陽化工有限公司發生爆炸。據報,現場傳出巨大的爆炸聲,濃煙滾滾,劇烈震動使周邊居民樓和商鋪發生玻璃碎裂,房屋受損。該化工廠是中共一家「骨幹軍工企業」。
Comment 0