Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
13 views • January 6, 2023

台灣境外移入個案激增 王必勝:一半來自中國|新聞精選|20230106

新唐人「新聞精選」已搬家到網路淨土「乾淨世界」➡️ https://bit.ly/3RJC0iQ 想看更多全球時事要聞、中國新聞真相,立即創建「乾淨世界」帳號。 支持不受紅色資金左右的新唐人電視台,守護您洞悉真相的權利‼️ 💪捍衛未來,支持新唐人➡️ https://bit.ly/3KQHzbW 📍立即下載APP➡️ https://bit.ly/3tlw5Hs
Show All
Comment 0