ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • June 3, 2023

人死了真的不是一了百了,來生還得繼續了。。。

奇聞探秘
奇聞探秘
大家好,歡迎光臨奇聞探秘! 俄國作家托爾斯泰曾說過:「幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。」一家人聚在一起,實屬不易,卻總有說不清道不明的恩恩怨怨。為什麼會這樣?今天就跟大家分享一個前一世是個女子,這一世是一位男子的轉世故事,也許這個故事,對那些與家人怨氣難解的人能有些啟發。。。 歡迎訂閲我們的頻道:👉https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/u4svMxrVvQHSS 👉https://www.youtube.com/channel/UCh7LUGekPWDQv9evgvzLYQw
Show All
Comment 0