เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
86 views • June 6, 2021

古希腊预言家海尔梅斯说:创世主将光临人间重建一切!

奇聞探秘
奇聞探秘
海尔梅斯又叫赫尔墨斯,是希腊神话中的一个神。他是宙斯与女神玛娅的儿子,是宙斯和众神的使者。海尔梅斯在西方人眼中,相当于我们远古时代的伏羲氏和神农氏。在历史上,海尔梅斯是一名预言家,他的预言主要收录在《海尔梅斯》中。
Comment 0