ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
6 views • March 19, 2023

一女子的靈魂從身體内跑出去游玩,竟然被人看見!靈魂會顯形?。。。

奇聞探秘
奇聞探秘
大家好!歡迎光臨奇聞探秘! 人到底有沒有靈魂?靈魂真的存在嗎?如果說看見了靈魂,可能很多人都不會相信。然而現實生活中的一些真實故事告訴我們,人的靈魂不僅真的存在,而且偶爾還會露真容,被人看見呢。在愛爾蘭,有個女子的靈魂,常常在睡夢中,從身體內跑出去遊玩,玩耍中居然被人多次看見。而在波濤滾滾的大西洋上,一個遭遇海難的男子的靈魂更絕,竟然跑出去留言求救,最終讓一船的人脫離了險境!下面我們就跟大家分享這兩個跑出身體的靈魂被人看見後,所發生的意想不到的奇異故事。
Show All
Comment 0