ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • May 27, 2023

金木水火土五位星神齊刷刷顯身人間,原來他們要傳達一個重要的信息。。。

奇聞探秘
奇聞探秘
大家好!歡迎光臨奇聞探秘! 在中國的傳統文化中,有金木水火土五行的說法。五行也對應著五位星神。在道家文化中,就有對五位星神,也就是五德星君的信仰。在《上清靈寶濟度金書》中說:「東方木德重華星君,南方火德熒惑星君,西方金德太白星君,北方水德伺辰星君,中央土德地侯星君,是為五德星君也。」一直以來,人們都認為五德星君只是宗教中的神話傳說。想不到最近,這五位星神,竟同時出現在一位修行人面前。原來天上人間都到了一個很特殊的時期,他們都有話要對修行人說。。。 歡迎訂閲我們的頻道:👉https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/u4svMxrVvQHSS 👉https://www.youtube.com/channel/UCh7LUGekPWDQv9evgvzLYQw
Show All
Comment 0