ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
7 views • January 15, 2023

一位現代女子遊武當竟因迷路闖入仙境,300嵗道長爲其開示如何度過末世大劫難。。。

奇聞探秘
奇聞探秘
大家好!歡迎光臨奇聞探秘! 在中國湖北境內,有一座十分有名的大山,叫武當山。武當山雄渾壯闊,山巒疊嶂。山上有無數的道觀、大殿,被稱為道教第一名山。我們熟知的太極拳開山祖師張三豐,就曾經在此修道。我們今天這個故事就發生在武當山。一位愛好旅遊的女子,去爬武當山,竟因為迷路誤闖了仙境,遇到了明朝就在此修行的世外高人,了知了人類末劫時,如何度過劫難的真機。下面我們就跟大家分享這位女子武當山遇仙的奇異故事。 歡迎訂閲👉https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/u4svMxrVvQHSS 👉https://www.youtube.com/channel/UCh7LUGekPWDQv9evgvzLYQw
Show All
Comment 0