Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
776 views • July 16, 2022

〈字幕版〉表情や脳波から中共への忠誠心を測る?中国の最新AI

最新の人工知能システムに関するニュースです。 中国共産党の第20回全国代表大会を前に、中国の科学者たちから政権に特別な贈り物が贈られました。
Comment 0