ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4,387 views • April 20, 2018

할머니께 마음 전하기, 지금도 늦지 않았다

N
NTD Korea
할머니께 마음 전하기, 지금도 늦지 않았다 원문: http://life.bldaily.com/entertain/p-493133.html
Comment 0