ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
15 views • August 26, 2023

(특별 영상) 교회는 왜!! 정치를 해야만 하는가$! - 전광훈 목사, 장경동 목사, 장학일 목사 2023.08.25

믿음자유
믿음자유
(특별 영상) 교회는 왜!! 정치를 해야만 하는가$! - 전광훈 목사, 장경동 목사, 장학일 목사 2023.08.25
Comment 0