ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
111 views • October 24, 2022

칸예 “백인의 생명은 중요하다”…좌파가 씌운 ‘미치광이 래퍼’ 프레임 [보 쇼]

NTD Korea
NTD Korea
- 여러분의 후원은 큰 힘이 됩니다. 하나은행 (주)에포크미디어코리아 415-910022-14004 ’Beau Show’에 오신 걸 환영합니다. 신앙, 가족, 자유에 대해 생각해 보는 프로그램입니다. 구독 버튼을 꼭 눌러주시기를 부탁드립니다. 전체 영상을 보실 분들은 ‘EPOCH TV’와 ‘NTD.com’을 방문해 주시고요. 여기 유튜브에는 요약된 버전만 올려 드리니까요. 아시다시피 저희는 진실을 전하기 위해 최선을 다합니다. 하지만 빅테크는 여전히 진실을 말하는 이들을 박대하고 있죠. 오늘 다루게 될 주제이기도 합니다. 그래미 상을 여러 차례 수상한 래퍼이자 억만장자인 칸예 웨스트에 대한 이야기입니다 🚨어떤 일이 벌어져도 저희 소식을 받을 수 있도록 뉴스레터를 구독하세요. https://kr.theepochtimes.com/newsletter?utm_source=youtube&utm_medium=ntdkorea - 🚨검열없는 자체 개발 플랫폼 유메이커를 만나보세요. 우리 영상을 시청하실 수 있습니다. https://www.youmaker.com/channel/1eac45ee-01a3-4366-8943-c42017cb2a96 - 채널 구독 하기: https://www.youtube.com/channel/UCdL6zLzOiDJScnPV80oNIdA?sub_confirmation=1 - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0