Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • September 19, 2023

천치와 광인. 사람 잡는 코로나 대책. #957. 230919

믿음자유
믿음자유
천치와 광인. "데보라 아우리 CDC국장의 사람 잡는 코로나 대책. #957. 230919
Comment 0