ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
45 views • March 28, 2018

사이좋은 사슴과 여성

N
NTD Korea
This is beautiful! Every day this big, beautiful elk comes to this house to visit an elderly widow, who greets him with treats, gentle petting, and words of kindness 🦌💖
Comment 0