Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
187 views • October 1, 2021

[꽃집/플로리스트 Q&A] 남자 플로리스트 존이 답해드립니다!

#꽃집 #플로리스트 #남자플로리스트 #브이로그 #꽃집창업 #창업 안녕하세요 :) 강동역 꽃집 존플라워 플로리스트 존입니다! 유튜브 게시판과 인스타그램 DM으로 받은 질문들을 정리해서 간단한 Q&A 영상 만들어봤습니다! 이 모든 내용은 지극히 저의 주관적인 생각이니 참고만해주세요! 추가적으로 궁금하신 내용은 댓글로 적어주세요 :) 구독과 좋아요 부탁드립니다! Instagram : john_flower_studio
Show All
Comment 0