Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
29 views • October 8, 2021

「黨內王明」是指他?習近平疑遭合謀算計;潘朵拉:神秘中國富豪收購海外軍企;美海軍將發「新版戰略指南」核心內容提前曝光;校方施壓 香港中大學生會宣布解散【希望之聲粵語-粵覽新聞-2021/10/08】

希望之聲粵語頻道
「黨內王明」是指他?習近平疑遭合謀算計 潘朵拉:神秘中國富豪收購海外軍企 中共高調紀念辛亥革命 陸委會揭暗黑意圖 美海軍將發「新版戰略指南」核心內容提前曝光 校方施壓 香港中大學生會宣布解散 中共「一票反對」再阻「維基」進聯合國 #富豪收購軍企 #新版戰略指南 #中大學生會 🌸美國境內捐車► https://donatecarsoh.org/ 🔥會員網“希望之城” ►https://landofhope.tv/shitou 🔥捐款 ► https://donorbox.org/soh-tv-2 🔥SafeChat ►https://is.gd/AzYl1l 🦸‍♂️️Patreon ►https://is.gd/h9py0n 👉神盾VPN ►https://tipas.net/zh-HK/ 憑優惠代碼:SHSOHCANT 享8折優惠 ㊙️爆料郵箱 ► info@soundofhope.org 🌸希望之聲官網► https://www.soundofhope.org/ 🔥自動翻牆APP ► https://x.co/ohope
Show All
Comment 0