Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • June 13, 2023

【黃秋生對何君堯】(字幕) 黃秋生回應不能出席全港期待的辯論原因,表示對香港市民依然很有信心。 _ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

【黃秋生對何君堯】(字幕) 黃秋生回應不能出席全港期待的辯論原因,表示對香港市民依然很有信心。 _ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0