Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
98 views • March 29, 2022

青少年精神問題是遺傳還是後天形成?楊醫師剖析精神問題的五大類型和根源。

景端医话
景端医话
從青少年精神問題的症狀來看,精神疾病有五大類型,不同的類型有不同的治療方法。那麼具體有哪些不同類型呢?每個類型的原理有什麼不同?學習障礙、痛經、煩躁易怒、失眠等分別屬於什麼精神問題? #青少年 #甲基化不足 #吡咯尿症 青少年精神問題是遺傳還是後天形成?楊醫師剖析精神問題的五大類型和根源。 加入會員鏈接: https://www.youtube.com/channel/UCE7WneiakoyykXzhktMHYhg/join 🍀 謝謝您收看我們的節目,如果您喜歡, 歡迎您點贊, 轉發,留言。 如有問題請在直播通知下留言。 請不要忘記訂閱我們的頻道,點擊小鈴鐺🔔,我們下次節目再見。 ————————————————————————————————————— 🎏往期精彩節目指路: 抗衰老列表: https://youtube.com/playlist?list=PL0sCHH9cCkG0N0BGe4Dh-kH0CD-pNeZ63 中醫養生列表: https://youtube.com/playlist?list=PL0sCHH9cCkG2K49VN0fsD2TcOgz_bfD62 慢性疾病列表: https://youtube.com/playlist?list=PL0sCHH9cCkG2TY8o-9hwyStjU_nSXCSY0 精神健康列表: https://youtube.com/playlist?list=PL0sCHH9cCkG2EFOvqOBxRDF_FYyqODSe2 抗疫防疫列表: https://youtube.com/playlist?list=PL0sCHH9cCkG0ChCSxhFXAjI7TRInHUuY7 青少年精神健康列表: https://youtube.com/playlist?list=PL0sCHH9cCkG3TVvBrvI_MubAzMOTuDwvd ——————————————————————————————————————— 【四維健康簡介】: 四維健康揭秘古今中外的醫學智慧,探索人類健康的真諦。健康是四維的: 形體的健康襯托美麗,營養的滋潤煥發青春,能量的平衡和氣寧神,心靈的覺悟再造幸福。楊景端醫生曾任英國牛津大學訪問研究員,美國杰斐遜大學臨床精神病學教授,杰斐遜大學醫院整合醫學中心中醫和針灸項目主任,現任美國精神病學會高級會員,美國亞利桑那大學整合醫學中心教授,美國臨床針灸學院院長,新澤西,賓西伐利亞,和紐約州執照醫生,和美國楊氏整合醫學中心創始人和醫學主任。楊醫生出身於中醫世家,學貫中西,在精神,心理,行為和養生方面尤有心得,著有英文版:"面向東方:現代人健康美容的古老秘訣" (HarperCollins,2016) 和"臨床針灸與古代中醫學" ( Oxford Press,2017) 。 端倪世界,守護健康。我們一起努力,一切健康!
Show All
Comment 0