Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
54 views • February 20, 2021

隱藏在鬼才劇作家後面的巫師。阿蘭莫爾推動超級英雄的黑化。| #大雄畫裡話外 #画里话外

大雄畫里話外
從V字仇殺隊到反英雄主義,鬼才阿蘭莫爾與DC公司的愛恨情仇。#阿兰摩尔 #画里话外
Comment 0