Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
196 views • April 5, 2022

陷「一帶一路」債務陷阱 斯里蘭卡26名部長辭職|@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播 |20220405

印度洋島國斯里蘭卡,深陷中共「一帶一路」債務陷阱,經濟面臨有史以來的最大衰退,民眾抗議不斷。4月4日,該國內閣所有的26名部長,宣布辭職。 週一,斯里蘭卡總統拉賈帕克薩,從宣布辭職的26名部長中,再次任命四人,隨即宣示就職。 從新就任的有教育部長、外交部長和高速公路部長,原司法部長阿里•薩布里就任財政部長。 斯里蘭卡由於食物、燃料等必需品嚴重短缺,引發物價飆漲、限時斷電等問題,近日爆發大規模民眾抗議。 當局週六宣佈,實施36小時宵禁,但沒能阻止民眾的抗議活動。內閣26位部長週一宣布辭職,試圖緩解民眾反對情緒。 但抗議民眾表示,這次內閣變化是在愚弄人民。 抗議民眾 Charmara Nakandala:「他們正在實施臨時措施,阻止人民抗議。這個政府已經完了。」 斯里蘭卡深陷中共「一帶一路」債務危機。2017年與北京進行談判,將漢班托達港的控制權轉讓給北京,拱手交出具有主權意義的戰略資源,掉入「債務陷阱」。 #支持新唐人成為新唐人之友 📍 Youmaker ➡ https://pse.is/NTDAPTV (按「Follow」) 📍 safechat ➡ http://bit.ly/35wXUjD (訂閱+按小鈴鐺) 📍 官網 ➡ https://www.ntdtv.com.tw/ (加入書籤) 📍 LBRY➡ http://bit.ly/3npw2UL 📍 MeWe➡ http://bit.ly/2KIor6G 📍 telegram➡ https://t.me/ntdaptv 📍 FB➡ http://bit.ly/2ITZwJp 📍 LINE社群➡ https://bit.ly/37PvMZp 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3KQHzbW ====================================== 📍請將官網加入書籤(提供每日新聞和節目) | https://www.ntdtv.com.tw/
Show All
Comment 0