Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
13 views • December 10, 2020

陶傑 1205精華片段 美國大選左右之戰 政治光譜解析 左傾美國 川普刮骨療毒 全球反共吹哨者 左右概念全混亂 國民黨傳統右翼?實用主義下立場全失

國際時事政治: 美大選 陷入左右之爭 美兩黨之爭 正反全球化選擇 柯林頓後路線反思 中國開放市場搭全球化列車 美科技城全球化火車頭 川普美國優先去全球化 新舊世代利益衝突 認清中共威脅 川普重組世界格局 連任倘失敗功虧一潰 左右概念全混亂 國民黨傳統右翼?實用主義下立場全失   本集來賓: 香港作家 陶 傑 #陶傑#中共挑戰#討共檄文#世界新秩序#共產主義世界觀 #美國大選#全球化#中共政治體制#列寧#馬克思#美國媒體#川普 #拜登# 左翼右翼 #社群媒體刪文#中國夢#中華傳統文化 #朱利安尼#TPP#習近平#李克強#王岐山 #民主黨#共和黨 #台海戰爭#美中脫鉤#計畫經濟#毛澤東#鄧小平#林鄭月娥 每星期六晚間七點推出 請按讚.分享加訂閱!!!
Show All
Comment 0